wz

Pohybové hry

Stonožka

 věk: od 7 let

vhodné pro hochy i dívky

počet: 6 – 10 osob

procvičení: - obratnosti, síly, koordinace činností ve skupině

pomůcky: ---------------------

 

POSTUP: poloha viz. obrázek. Vedoucí určí vzdálenost, kterou musí skupina překonat. Je

                 možné uspořádat závody několika skupin. Stonožka podniká pomalé pohyby

                 dopředu nebo dozadu. Stejný pohyb, obráceně (čelem k zemi), je možné také

                 provádět. Každý další člen se podepírá rukama o kotníky předchozího člena.

 

 Autodrom

 věk: od 10-ti let

vhodné pro hochy i dívky

počet: dvě asi 7 členná družstva ( záleží na počtu žíněnek a velikosti tělocvičny)

procvičení: - rychlosti, odvahy

pomůcky: -,,klouzající žíněnky“

 

POSTUP: Družstvo si před sebe postaví žíněnku, každý člen se vždy rozeběhne a skočí na

                 žíněnku, tím způsobem, aby žíněnka popojela. Žíněnka musí popojet naskočením a

                 ne tlačením. Jakmile se žíněnka zastaví, hráč sleze a už běží další člen družstva.

                 Takto opakujeme tak dlouho, dokud žíněnka nedojede k okraji tělocvičny.

 

Mořská nemoc

 věk: od 8 let

vhodné pro hochy i dívky

počet: sudý

procvičení: - přesnosti, rychlosti

pomůcky: 2 žíněnky

 

POSTUP: Jedná se o souboj dvojic. 2 hráči se postaví na jednu stranu tělocvičny a žíněnky

                dáme na konec opačný. Hráči se na povel začnou motat, s hlavou u kolen, na povel

                vedoucího běží k žíněnkám. Kdo na ni lehne dřív, vyhrává!!

 

Ututututů

 věk: od 6-ti let

vhodné pro hochy i dívky

počet: sudý

procvičení:  rychlosti

pomůcky: ----------------

 

POSTUP: Hráči se rozdělí na dvě družstva. Mezi nimi je dělící čára. Vedoucí vybere vždy 1

                    hráče z družstva. Ten jde k dělící čáře, nadechne se a dělá utututůůůůůtutut …

                    Po dobu co „tůtá“ se musí dotknout protihráče a rychle utéci na svou stranu.

                    Pokud ho však spoluhráči dohoní a udrží ho na své straně až „dotůtá“, chycený

                    hráč se přiřadí k nim. Hrajeme po dobu 5-ti minut. Vyhrává to družstvo, které

                    má po časovém limitu více hráčů.

 

 

 Kočka a myš

 věk: od 6-ti let

vhodné pro hochy i dívky

počet: nejméně 8

procvičení: rychlosti

pomůcky: -----------------

 

POSTUP: Určíme kočku a myš. Děti si stoupnou do kolečka a myš s kočkou se honí kolem

                 nich. Pokud myš nebo kočka vyšťouchne někoho s kruhu, stává se kočkou nebo

                 myší. Hraje se tak dlouho, dokud kočka nechytí myš.

 

Mouchy a pavouk

 věk: od 6-ti let

vhodné pro hochy i dívky

počet: nejméně 5

procvičení: - rychlosti, pozornosti

pomůcky: 2 čáry vzdálené od sebe asi 2-3 metry

 

POSTUP: Určíme jednoho pavouka. Ten musí chytat mouchy přelétající přes jeho území.

                 Zbylé děti předvádějí mouchy, přitom i bzučí. Musí vždy „proletět“ územím

                 pavouka, aniž by se jí dotkl. Pokud se pavouk dotkne mouchy, tak se moucha

                 stává pavoukem. Poslední zbylá moucha je pavouk. Celý postup opakujeme.

 Had

 věk: od 5-ti let

vhodné pro hochy i dívky

počet:  nejméně 10 hráčů

procvičení: -obratnosti, rychlosti

pomůcky: ------------------

 

POSTUP: Určíme hada/y, ten si lehne na zem a plazí se jako had. Ostatní se ho musí stále

                 dotýkat. Jakmile vedoucí zakřičí: „pozor had“ had musí chytit všechny kolem sebe,

                 musí se však pouze plazit. Když vedoucí zakřičí: „stop“, had se už nikoho nesmí

                 dotknout. Všichni chycení se stávají také hady.

 

Král

věk: od 8 let

vhodné pro hochy i dívky

počet: alespoň 4

procvičení: přesnosti

pomůcky: - basketbalový míč, koš

 

POSTUP: Děti si stoupnou do řady asi 4 metry od koše. 1 dítě háže na koš. Pokud se trefí

                 musí se dítě za ním také trefit, jinak vypadává. Pokud se 1 dítě netrefí, nic se

                 neděje a 2 dítě se také trefit nemusí, ale může. Takto hrajeme dál, dokud nezůstane

                 1 KRÁL.

 

Mrkaná

věk: od 6-ti let

vhodné pro hochy i dívky

počet: alespoň 10 hráčů

procvičení: rychlosti, soustředěnosti

pomůcky: -------------

 

POSTUP: Hraje se ve dvojicích. Dvojce si stoupnou do kruhu. První z dvojice si dřepne před

                 druhého a dívá se na další, kteří také dřepí. Druzí stojí za dřepícími a dívají se

                 na

                 záda dřepícím. Rozehrávač mrkne na dřepícího a ten musí rychle uskočit, aniž by

                 se ho stojící dotknul. Stojící drží ruce za zádama. Pokud stojící chytne dřepícího,

                 role si vymění.

 

Zaječí pelíšky

věk: od 5-ti let

vhodné pro hochy i dívky

počet: alespoň 10 hráčů

procvičení: - rychlosti

pomůcky: --------

 

POSTUP: Určíme jednu lišku, dále se děti chytnou po dvojicích a budou představovat pelíšek. 

                  Zbylé děti budou zajíčci. Zajíčci si stoupnou do jamek. Jeden zajíček musí být bez

                  jamky. Toho liška honí. Zajíček může utíkat do pelíšku, ze kterého vyběhne zajíc.

                  Nikdy nemohou být v jamce dva zajíčci. Vždy musí liška  honit jednoho zajíce.

                  Jakmile liška chytne zajíce, stane se ze zajíce liška.

 

Prostředník

věk: od 8 let

vhodné pro hochy i dívky

počet: nejméně 3

procvičení: rychlosti, obratnosti

pomůcky: volejbalový míč

 

POSTUP: Sestavíme vždy trojce. Dvojice si stoupnou asi 8 metrů od sebe a třetí si stoupne

                 doprostřed. Dvojice si přehazuje míč, prostředník jej musí chytit. Pokud míč

                 prostředník chytne, vymění si místo s tím, který míč právě házel.

 

Čáp ztratil čepičku

věk: od 4 let

vhodné pro hochy i dívky

počet: nejméně 5

procvičení: rychlosti, soustředěnosti

pomůcky: ----------------

 

POSTUP: Vedoucí říká říkanku: Čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku – zelenou, modrou,

                  červenou,… Vždy když vedoucí řekne nějakou barvu, musí se děti této barvy

                  chytit. Ti kdo barvu zatím nemají, vedoucí honí.

 

Červení a bílý

věk: od 5-ti let

vhodné pro hochy i dívky

počet: alespoň 10

procvičení: pozornosti, rychlosti

pomůcky: -----------------

 

POSTUP:

Děti se rozdělí na červené a bílé. Stoupnou si od sebe asi 4 metry. Každé z družstev musí    mít svůj domeček (viz. nákres)

„Byla jednou jedna holčička a ta měla ČERVENÉ šatičky!“

Jakmile vypravěč řekne červená  musí červení hráči vyběhnout a chytit bílé hráče. Bílý jsou chyceni, pokud se jich červení dotknou ještě před tím, než vběhnou do domečku. Tím pádem bílý hráč přechází k protihráčům a stává se červeným.

Platí to i naopak. Pokud bílý chytne červeného před domečkem, tak se červený stává  bílým.

Dále pokračujeme: „ Tato holčička měla krásné zlaté vlásky a v nich …… ZELENOU mašličku, a na té zelené mašličce bily krásné malé boubelaté BÍLÉ puntíčky…….“

Pro oživení hry s barvami otálíme, říkáme i jiné barvy, anebo obě barvy dohromady, děti to baví a je to pro ně legrace.

Pokud malé děti neznají barvy, můžeme jim pomoci zvednutím červeného nebo bílého šátku. Barvy můžeme obměňovat: např. zelená / modrá, žlutá / hnědá,….

 Bomba, potopa nálet

věk: od 4 let

vhodné pro hochy i dívky

počet: alespoň 5

procvičení: pozornosti, rychlosti

pomůcky:  --------------

 

POSTUP: Vedoucí říká vždy bomba, potopa nebo nálet. a slovo BOMBA si děti musí

                  dřepnout, na slovo potopa musí stoupnout na vyvýšené místo a na slovo nálet se

                  musí schovat např. za kámen, židli, strom, stůl,… Zároveň se slovem říká i počet

                  vteřin (maximálně 10 sekund). Děti musí splnit úkol do doby než vedoucí tento

                  počet napočítá. Pokud to stihnou získávají bod. Vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů.

 

Škatulata hejbejte se

věk: od 4 let

vhodné pro hochy i dívky

počet: alespoň 10

procvičení: rychlosti

pomůcky: kruhy

 

POSTUP:  Po zemi se rozloží kruhy, děti se postaví na konec místnosti- musí vždy být o kruh

                  méně, než je dětí, pak se řekne: „škatulata hejbejte se“ a děti se snaží dostat do

                  některého z kruhů- ten kdo to nestihne vypadává. Odděláme kruh a hrajeme tak

                  dlouho, dokud nezbude jedno dítě- to vyhrává.

 

Píďalky

věk: od 10 let

vhodné pro hochy i dívky

počet: alespoň 8

procvičení: obratnosti

pomůcky: ------

 

POSTUP: Hráči ve dvojicích si stoupnou čelem k sobě, uchopí se vzájemně za paže nebo

                 lokty a opatrně si sednou vzájemně na nohy (na nárty) – jeden nechá nohy u sebe

                a druhý spojí nohy za jeho chodidly. V této skrčené poloze se dvojice dohodne a

                snaží se o pohyb kupředu (jeden ze dvojice se při tom pohybuje v zad). Pro

                píďalkovitý pohyb je nezbytné, aby se jeden z partnerů pozvedl a druhý posunul

                nohy o několik centimetrů vpřed.

                Za předem daný limit vyhrává dvojice, která se doplazí dál.

 

Plácaná

věk: od 6 let

počet: alespoň 10

procvičení: postřehu a rychlosti

pomůcky: ---------

 

POSTUP: Hráči se rozdělí na dvě stejná družstva. Stoupnou si čelem k sobě ve vzdálenosti

                 asi 20 metrů. Vždy se jeden hráč vydá za druhým družstvem. Jednomu po druhém

                 podává protihráč ruku. Někomu však do ní plácne. v té chvíli se musí dát na úprk.¨

                 Plácnutý protihráč se ho snaží dohonit a plácnout ho po zádech. Pokud ho plácne

                 po zádech, vrací se do svého družstva a získává i protihráče, pokud ho nestihne

                 plácnout, stává se zajatcem druhého družstva. Družstva se střídají tak dlouho,

                 dokud jedno družstvo úplně nevyhraje.

 

Krab

věk: od 6 let

počet: alespoň 10

procvičení: rychlost, pohotovost

pomůcky: -------

prostředí: tělocvična

 

POSTUP: Určíme kraba, ten chodí po rukách a nohách zády dolů! Krab je v ohraničeném

                 území! Přes něj přebíhají zbylí hráči. Pokud se krab hráče dotkne, stává se také

                 krabem. Hra končí, až zbude poslední hráč. Ten se stává krabem a hraje se znova.

 

Na čísla

věk: od 8 let

počet: alespoň 10 hráčů

procvičení: postřeh, rychlost

pomůcky: míč

prostředí: hřiště, tělocvična nebo louka

 

POSTUP: hráči se rozdělí na dvě stejnopočetná družstva. Mezi sebou si rozdělí čísla.

                 Doprostřed se umístí míč. Vedoucí vyvolá např. číslo 5! Tito hráči vyběhnou k

                 míči a snaží se ho vzít! Kdo ho vezme a vrátí se s ním zpět do svého družstva

                 vyhrává! Vedoucí může vyvolat i více čísel naráz! Hráči se mohou o míč

                 přetahovat. Pokud souboj trvá dlouho, vedoucí povolá další čísla na pomoc!

 

Molekuly a atomy

věk: od 1. třídy

počet: alespoň 10 hráčů

procvičení: rychlosti, postřehu

pomůcky: ---------------------------------

prostředí: louka, hřiště, tělocvična, les,…

 

POSTUP: Děti se rozběhnou po prostoru. Vedoucí vždy zakřičí číslo. To znamená, kolik

                 atomů se má sloučit. Např. 2! Děti se musejí chytnout po dvou. Pak třeba po

                 třech, atd. Kdo zůstane lichý, vypadává ze hry! Tak pokračujeme, dokud nám

                 nezůstanou vítězové!

 

Ruka, noha, hlava

věk: od školky

počet: alespoň 12 hráčů

procvičení: postřehu, logiky

pomůcky: --------------------

prostředí: stačí i menší místnost

 

POSTUP: Děti se rozdělí do stejně početných skupinek. Vedoucí vždy vyjmenuje části těla,

                 které se mohou dotýkat země. Např: dvě ruce, jeden zadek, tři nohy, jedna hlava.

                 Skupinka se musí dotýkat země přesným počtem vyjmenovaných částí. Nesmí se

                 dotýkat ničím jiným!

 

Otevírání kruhu

POSTUP:

Hráči tvoří kruh čelem dovnitř. Zaklesnou se vzájemně v loktech a obě ruce položí na prsa tak, že se dotýkají konečky prstů. Na povel začnou všichni ustupovat nazad, ale snaží se udržet ruce u sebe.. Komu se ruce oddálí, dostane trestný bod.

 

Na siláka

POSTUP:

Deset až patnáct hráčů se vzájemně vytlačuje z kruhu narýsovaného na zemi. Kdo překročí oběma nohama kruh, je vyřazen. Kdo zůstane v kruhu poslední, vítězí.

 

Závod slepých přes překážky

POSTUP:

V místnosti rozestavíme různé překážky, které mají hráči za úkol poslepu přejít nebo se jim vyhnout, aniž je porazí. Komu se to podaří, získá pro své družstvo bod.

 

Nasazování klobouku

POSTUP:

Hrající utvoří kruh, uprostřed stojí dva hráči. Jeden má v ruce klobouk, jde k obvodu kruhu, kde mu vedoucí zaváže oči, pak se vrátí poslepu do středu kruhu a snaží se tam hráči zvysoka nasadit klobouk na hlavu. Má tři pokusy, pak nastoupí do kruhu další dvojice.

 

Kde jsem?

POSTUP:

V místnosti se rozptýlí hráči se zavázanýma očima. Jeden, který nemá oči zavázané, zaujme vhodné místo a zavolá: „Kde jsem?“, načež ostatní soutěží, kdo ho dřív najde.

poznámka:nejlépe je hrát ve vymezeném prostoru v přírodě nebo v tělocvičně

 

Válení míče

POSTUP:

Družstva stojí v zástupech 10 m vzdálených od mety. Úkolem hráčů je doválet poslepu míč uličkou širokou 4 metry (nakreslenou křídou na podlaze) k metě. Komu se to podaří, získává pro své družstvo bod.

 

Výměna míst

POSTUP:

Hráči sedí v kruhu a jsou očíslováni. Uprostřed kruhu je hráč se zavázanýma očima, který vyvolá dvě libovolná čísla. Hráči těmito čísly označení si musí přeběhem přes kruh vyměnit místa, při čemž střední se snaží některého chytit. Podaří-li se mu to, vymění si s ním úlohu.

 

Honička s tenisákem

POSTUP:

Hráč držící v ruce míček nemůže dostat babu. Pronásledovaní si vzájemně pomáhají, házejí míček vždy tomu, kdo je nejvíc ohrožený. Honič se míčku nesmí dotknout.

 

O kamínky

POSTUP:

Hráči se rozestaví kolem vedoucího do kruhu. Každý vyryje na svém místě patou mělký důlek. Vedoucí pak hází hráčům ze středu na obvod kruhu míč. Kdo přihrávku nechytí, dostane do svého důlku jeden kamínek.

O vítězi rozhodne celkový počet kamínků v důlku.

 

Na osla

POSTUP:
Děti si házejí navzájem míč. Kdo ho nechytne nebo špatně hodí musí vyslovit písmeno O. Při druhé chybě S (OS),při třetí E (OSE), při čtvrté L (OSEL). Kdo přehláskuje celé slovo, prohrál. Hra potom začíná znova a všichni nastupují s čistým kontem.

 

Držte míč na svém území

POSTUP:

Hrají dvě mužstva na obdélníku 30 x 15 metrů, rozděleném střední čarou na dvě čtvercová území. Na počátku hry se oba týmy shromáždí u střední čáry, každý na své polovině. Rozhodčí vyhodí uprostřed do výšky míč. Obě družstva se po míči vrhnou, snaží se ho dopravit na svou polovinu a udržet ho tam do závěrečného hvizdu, který se ozve po uplynutí jedné minuty.

 

Na africké nosiče

POSTUP:

Jeden závodník za druhým vychází na trať jako „africký nosič“ – s papírovou krabicí na hlavě. Cestou si ji nesmí přidržovat rukama. Komu krabice spadne nebo se jí dotkne rukou, je z další soutěže vyřazen. Kdo urazí nejdelší trať, vyhrává.

 

Boj se svíčkami

POSTUP:

Každý hráč má svou svíčku. Před zahajovacím signálem si ji každý zapálí. Hráč má za úkol jednak chránit svůj plamínek a jednak sfouknout plamínek soupeři. Hru můžeme hrát všichni proti všem nebo na dvě družstva. Vyhrává ten, komu plamínek vydrží hořet nejdéle. Můžeme hrát na „dva životy“= hráči, kterému plamínek zhasne, si ho může zapálit ještě jednou.

 

Přetah dvěma lany

POSTUP:

Mužstva jsou rozdělena na poloviny, které bojují na dvou lanech vedle sebe. Kapitáni podle potřeby přemisťují své bojovníky z jednoho lana na druhé.

 

Hra na čísla

POSTUP:

Každé družstvo se tajně očísluje a pak se obě rozestaví na opačných koncích tělocvičny. Když rozhodčí vyvolá některé číslo, hráči, kterým bylo toto číslo přiděleno, běží k lanu a začnou se přetahovat. Za několik sekund vyvolá rozhodčí jiné číslo a do boje zasáhne nová dvojice. Postupně se k přetahujícím přidávají další a další bojovníci. Zvítězí družstvo, které přetáhne střed lana za svou cílovou linii. Hru několikrát opakujeme. Před novým kolem se družstva přečíslují.

 

Ať soupeř vstane!

POSTUP:

Dva bojovníci sedí na zemi, čelem proti sobě, nohama lehce pokrčenýma ( dotýkají se vzájemně prsty chodidel) a společně drží tyč. Na pokyn rozhodčího se začnou přetahovat. Prohraje ten, koho zvedne soupeř ze sedu do dřepu.

 

Zajatý medvěd

POSTUP:

Hráči se rozestaví po obvodu malého kruhu a vzájemně se pevně chytí za ruce. Uprostřed kruhu se pohybuje jeden z nich, který představuje medvěda, a snaží se proniknout z obklíčení na svobodu. K pokusu o únik má jednu minutu.

Pak převezme úlohu medvěda další bojovník. Hrajeme tak dlouho, dokud se všichni nevystřídají v roli medvěda.

 

Chyť soupeře kolem pasu!

POSTUP:

Dva bojovníci stojí čelem proti sobě. Na signál začnou manévrovat tak, aby se dostali soupeři do zad a mohli ho zezadu obejmout kolem pasu. Komu se to podaří dřív, zvítězí.

 

Stojí, stojí strom

POSTUP:

Družina stojí na kraji lesa a vedoucí začne odříkávat:

„Stojí stojí strom,

praštil do něj hrom,

chytněte se buku!“

Hráči se na to rozprchnou a hledají v nejbližším okolí buk. Kdo se dotýká bukového kmene, nemůže už dostat babu. Vedoucí mezitím honí ty, kteří ještě buk nenašli nebo k němu nedoběhli, a každý, kdo od něho dostane babu, má trestný bod.

 

Na hořenou

POSTUP:

Děti se rozestoupí do kruhu. Určíme „jelena“! Ten si stoupne doprostřed kruhu. Děti tvořící kruh, si musí vždy jednou nahodit a pak mohou jelena vybíjet! Kdo jelena vybije, střídá se s ním.

 

Domeček, stromeček…

POSTUP:

Hru tvoří základní tři povely: domeček, stromeček, hříbeček. Můžeme si domyslet pro zobtížnění hry i další povely! Např.: stoleček, dědeček, …

Když vedoucí řekne domeček, tak si děti musí pomocí rukou udělat střechu nad hlavou. Stromeček – udělají pomocí rukou větve. Hříbeček – děti si čupnou. Nejdříve vedoucí říká a správně znaky ukazuje. Později děti plete tak, že např. řekne domeček, ale přitom si čupne.

 

Na Ludvíka

POSTUP:

Princip hry je jako u Bumbrlíka. Děti si stoupnou do půlkruhu a vedoucí jim hází míč. Přitom říká jména hráčů. Když řekne např. Ludvík a žádný hráč se tak nejmenuje, nesmí děti míč chytit. Pokud ho chytnou, ze hry vypadávají. Stejně tak jména vypadlých hráčů už také neplatí.

 

Hloupá kuchta buchta

POSTUP:

Určíme jednu kuchařku. Ta vždy řekne: „já hloupá Kuchta buchta jsem uvařila polévku a přimíchala jsem do ní všechny květiny!“ Děti si tajně určí květiny. Jeden z hráčů všechny květiny vyjmenuje, např. tulipán, růže, pampeliška, konvalinka,… Kuchta řekne tulipán. Hráč, který si určil tuto květinu musí uběhnout předem určenou trasu, aniž by ho kuchta dohnala. Pokud ho chytne, stává se chycený hráč automaticky kuchtou.

 

Bang

POSTUP:

Hráči si stoupnou do kruhu. Určíme jednoho, a ten jde do kruhu. Zavře oči, natáhne ruku a zatočí se. Až bude chtít, tak se zastaví. Ten, na kterého ukáže se musí skrčit. Hráči nejblíže k sobě. Přes zohnutého člověka se musí jednou otočit a pak zakřičet : „BEEENG“. Ten, kdo je „sestřelen“ se skrčí a čeká na další kolo hry.

 

Na tučňáčky

POSTUP:

Hráči utvoří dvojice! Určíme vždy jednoho tučňáčka a jednu obludu. Tučňáček běhá, mává zakrslými křidélky a vydává: „mi, mi, mi“. Obluda se ho snaží dohonit. Když ho chytne, mění si role.

Tučňáček se však může schovat do domečku, a to tak, že se chytne z pravé strany nejbližší dvojice. Ten, který stojí ve dvojici po levé straně vyběhne a stává se obludou.

 

Ovo, ovo, ovo …

POSTUP:

Máme 6 fází hry:

1.)    vajíčko - ovo, ovo, ovo

2.)    kuře – pi, pi, pi

3.)    slepice – kokodák, kokodák

4.)    kohout – kikiriký, kikiriký

5.)    opice – hu, hu, hu

6.)    člověk

Všichni začínají jako ovo, ovo. Musí najít člověka stejného druhu. Např. ovo, ovo musí najít také ovo. Střihnou si kámen, nůžky, papír, teď. Kdo vyhraje stává se automaticky kuře. Vydává pi, pi, pi. Když najde další kuře, střihnou si. Kdo vyhraje, stává se slepicí, kdo prohraje, klesá o fázi dolů, tedy na ovo, ovo. Vyhrává ten, kdo se stane první člověkem.

 

zpět na přípravy